Klantcase Protestantse kerk Nederland

A10 Networks loadbalancer stelt Protestantse Kerk in staat te accelereren, optimaliseren en beveiligen

In samenwerking met Mendix, realiseerde de Protestantse Kerk in Nederland onlangs haar nieuwe ledenregistratie. Deze wordt dagelijks door duizenden medewerkers en vrijwilligers geraadpleegd en bewerkt, wat leidt tot een zware belasting van de applicatie. Om lange responstijden te voorkomen, is er in het project aandacht besteed aan een zo efficiënt mogelijk inrichting van de infrastructuur. Daartoe installeerde Quanza Engineering een hardware-oplossing in de vorm van A10 Networks loadbalancer. Deze oplossing stelde de Protestantse Kerk in staat de applicatie te accelereren, optimaliseren en beveiligen.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telt twee miljoen leden waaronder per jaar 600.000 mutaties plaatsvinden. Mendix is erin geslaagd om in nauwe samenwerking met de PKN een ledenadministratie te bouwen die stabiel is en voldoet aan de hoogste eisen. Dit heeft binnen de IT-wereld ook tot erkenning van de behaalde resultaten geleid: de PKN en Mendix hebben afgelopen zomer de prestigieuze iCMG Architecture Excellence Award op het architectuurcongres ‘Architecture World 2011’ gewonnen.

Historisch gegroeid

In de PKN zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk samengegaan. Elk had een eigen ledenadministratie, terwijl lokale kerkgemeenschappen vanuit eigen specifieke behoeften ook lokale, eigen ledenadministraties hadden ontwikkeld. Dit alles moest worden samengevoegd in één centraal systeem. Standaard CRM- en HRM-systemen bleken niet te voldoen. Er moest iets geheel nieuws worden ontwikkeld. Na een voorselectie, werd Mendix gekozen om een haalbaarheidsstudie (‘proof of concept’) aan te leveren.

Ervaring geborgd

Roald Kruit, medeoprichter van Mendix en projectleider zegt hierover: “We moesten aantonen dat we van decentrale systemen naar een centraal systeem konden migreren, waarin tienduizend gebruikers tegelijk kunnen werken. Hieruit bleek dat er heel veel belasting op de servers kwam te liggen, te meer daar het om beveiligde verbindingen gaat. De oplossing was een hardware-oplossing in de vorm van een loadbalancer. Deze zet de beveiligde verbindingen op en ontlast daarmee de servers. We zochten dus een partij die dergelijke loadbalancers kan leveren en die over de vereiste expertise beschikt. We hebben voor Quanza Engineering gekozen omdat ze niet alleen precies wisten waar ze het over hadden, maar de implementatie ook zelf gingen uitvoeren. Zo wisten we zeker dat de kennis, kunde en ervaring die we nodig hadden, ook geborgd waren.”

www.protestantsekerk.nl