ONDERWIJS & ONDERZOEK ontzorgt

SURF

Meer dan 1 miljoen gebruikers, ruim 11.000 kilometer aan glasvezel en 390 locaties in Nederland en het buitenland. SURF zorgt ervoor dat gebruikers in het Nederlands onderwijs en onderzoek eenvoudig, betrouwbaar en grenzeloos kunnen (samen)werken. Dit doet SURF onder andere door het leveren van snelle netwerkverbindingen. Kenmerkend voor het SURF-netwerk is de cutting edge technologie erachter. Sinds de zomer van 2016 is Quanza de beheerpartner van SURF.

Via een Europese aanbesteding koos SURF voor Quanza als partner voor het 24×7 operationeel netwerkbeheer.

Geen onbelangrijke taak; de op SURF aangesloten instellingen zijn namelijk zeer divers en kritisch, ze doen dagelijks een intensief beroep op bedrijfskritische apparatuur. Alle universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en veel onderzoeks- en mbo-instellingen zijn aangesloten op het SURF-netwerk.

SURF is een vooruitstrevende organisatie. Eén die kritisch is in de zoektocht naar pragmatische partners en één die continu streeft naar verbetering en innovatie. Om interne processen te verbeteren, besloot SURF het doorontwikkelen van het netwerk en het oplossen van technische problemen in de toekomst zelf te doen en de volledige day-to-day operatie uit te besteden aan Quanza.

3E LIJNS BEHEER?

EERDER DE DAY-TO-DAY OPERATIE

Op 15 juni nam Quanza het operationeel netwerkbeheer over van de vorige beheerder. Sindsdien fungeren de Quanzanen dag en nacht als eerste aanspreekpunt voor de op SURF aangesloten instellingen, en zijn ze 24×7 verantwoordelijk voor monitoring, storingsopvolging en het coördineren van werkzaamheden aan het fibernetwerk, Field Services en de opslag en logistiek omtrent spare-voorraden.

“Geen dag is hetzelfde”, stelt Raoul Capello, manager 24×7 NOC van Quanza. “Overdag is het druk met telefoontjes van aangesloten instellingen, ’s nachts zijn de fiberleveranciers op meerdere plekken tegelijk aan het werk.”

Het is nogal wat. Beknopt geformuleerd is het in de dagelijkse praktijk zo dat de technische medewerkers van SURF zich dankzij de samenwerking nog beter kunnen focussen op de core business.

“SURF hecht veel waarde aan innovatie en verbetering. We zijn veeleisend en altijd kritisch in de zoektocht naar nieuwe partners. Sinds de overname pakt Quanza de werkzaamheden goed op en voldoet ze aan de door ons gestelde randvoorwaarden en eisen. Het operationeel netwerkbeheer is nog niet zo lang in handen van Quanza. Toch is Quanza al een paar keer serieus getest”, vertelt Thijs van der Horst, projectmanager bij de afdeling Netwerkdiensten van SURF.

“Quanza pakt de werkzaamheden goed op en voldoet zo aan de door ons gestelde randvoorwaarden en eisen.”

~ Thijs van der Horst, projectmanager bij de afdeling Netwerkdiensten van SURF.

SERIEUS GETEST

IK KREEG GEEN HAP DOOR MIJN KEEL

“De eerste avond was het meteen raak”, vertelt Rick Klaassen, Manager Operations bij Quanza. “Ons team kreeg te maken met een flinke storing op een backbone node in Breda. De oorzaak was onbekend. Troubleshooten dus. Ik zat tijdens het avondeten gekluisterd aan het chatkanaal waarin onze operators en engineers, en die van het Team Expert Netwerkbeheer van SURF 24×7 contact met elkaar houden. Ik kreeg nauwelijks een hap door m’n keel. Maar iedereen bleef rustig en samen werd het probleem goed opgelost. Sinds die avond heb ik het volste vertrouwen in het team en de samenwerking met SURF, en blijft de laptop tijdens het eten weer dicht.”

Flexibiliteit is key

Voor SURF is niet alleen het totaalpakket dat Quanza te bieden heeft van belang. Ook de roots in de ISP-sector en de fabrikantonafhankelijke werkwijze van Quanza zijn belangrijke factoren. “De leverancier van de volgende netwerkgeneratie is nog niet gekozen. Voor ons is het belangrijk te weten dat we in de toekomst met zekerheid kunnen kiezen voor een totaal andere techniek. Quanza geeft die garantie”, aldus Van der Horst.

De flexibiliteit van het Quanza-team uit zich niet alleen in fabrikantsonafhankelijk denken en werken, maar ook in manier waarop de Quanzanen, en in het bijzonder de NOC-medewerkers, omgaan met feedback. “Door nieuwe procedures te introduceren, documentatie actueel te houden en goede afspraken te maken kunnen we onze kwaliteit snel verbeteren”, vertelt Capello, die trots is op zijn team.

24x7 op het scherpst van de snede

Een terugval in de kwaliteit van dienstverlening en een kwartaal recuperatietijd werden door SURF vooraf ingecalculeerd. Twaalf maanden om weer helemaal terug op niveau te zijn; het heeft in de hoofden van de SURF-medewerkers rondgespookt. Quanza hield het operationeel netwerkbeheer op niveau, ondanks de hectische eerste weken. Dag en nacht, 24×7 en op het scherpst van de snede. Klaassen concludeert: “Niet voor niets beginnen de Quanzanen pas waar andere partijen ophouden. Technisch kan alles. Daar geloven we heilig in.”

Ontdek de kracht van Quanza

Network & Cloud infrastructuur uitbesteden? Plan een call in!

Bij Quanza beseffen we maar al te goed dat je bij het uitbesteden van een Network & Cloud infrastructuur niet over één nacht ijs gaat. Wil je weten wat het uitbesteden van beheer voor jouw organisatie betekent? Plan vrijblijvend een videocall in met één van onze experts.

CONTACT

Willem Fenengastraat 7
1096 BL Amsterdam

info@quanza.net
+31 20 530 1600