Klantcase Gemeente Veenendaal

Virtualisering is een belangrijk concept in de huidige ICT-productieomgeving

Voor de gemeente Veenendaal bundelde Quanza alle gemeentelijke (database-)toepassingen in één solide Oracle Virtual Machine (OVM)-oplossing. De gemeente profiteert hierdoor van een feilloze, onderhoudsarme virtuele productieomgeving waarin de licentiekosten onder controle blijven. 

Veenendaal zocht naar een slimme oplossing om flexibiliteit in de eigen IT-omgeving te brengen. Met virtualisering wilde gemeente Veenendaal borgen dat gemeentelijketoepassingen optimaal beschikbaar zijn, het beheer en onderhoud voor hard- en software in één hand houden en de licentie- en onderhoudskosten transparant. Kortom, de IT-infrastructuur plooibaar inrichten. Dankzij virtualiseren werken op eenzelfde server meerdere besturingssystemen naast elkaar, waardoor hardware effectiever wordt benut en applicaties locatieonafhankelijk kunnen worden gebruikt.

Oracle-partner

Als trouwe gebruiker van Oracle-databaseoplossingen, zocht de gemeente een Oracle partner om de gezochte virtualisering te verwezenlijken. Systeembeheerder Geert van der Ploeg van de gemeente Veenendaal kwam terecht bij Quanza Engineering, bij wie virtualisatie en Oracle Virtual Machine tot de kerncompetenties behoren. Directeur Frans ter Borg van Quanza: “Voor ons was dit een unieke kans om de brede mogelijkheden van het nieuwe Oracle VMin de praktijk te brengen.Dankzij dit project hebben we veel technische ervaring opgedaan met Oracle VM. We haalden bovendien de projectdoelstellingen ruimschoots.”

Gekozen oplossing

Als Oracle hardware werd gekozen voor twee Oracle X3-2-servers met daarop Oracle Virtual Machine (VM), een servervirtualisatietoepassing, omdat hiermee een optimale samenwerking tussen de database en de onderliggende infrastructuur wordt gerealiseerd. Voor de gemeente Veenendaal was een Oracle-oplossing de voorwaarde om de kernapplicaties en –zo´n zestig databases in deze omgeving te laten draaien. Het gaat om basisapplicaties als de Gemeentelijke Basisadministratie, belastingapplicaties en de financiële en personeelsadministratie van de gemeente.

Stappenplan

Van der Ploeg stelde met Quanza´s technisch specialist Joris van den Brink een ontwerp op van de gewenste omgeving en een stappenplan om de gewenste doelen te behalen. “Het werd een pragmatische, constructieve samenwerking. Quanza bleek een goede keuze, we vormen een heel werkzame combinatie. Men kan er snel schakelen en de mensen denken er enthousiast met je mee.”

Resultaat

Zoals verwacht werd de servercapaciteit na implementatie van de Oracle VM-virtualisatieoplossing beter benut en houdt de gemeente Veenendaal grip op de benodigde processorlicenties. Dat is te danken aan een techniek die cpu-pinning heet, waarbij een vooraf bepaald aantal processoren aan zekere taken wordt toegewezen. De server kan daardoor flexibel ingezet worden, als databaseserver en ook als applicatieserver. Met buurgemeente Rhenen, dat een vergelijkbare Oracle VM-virtualisatiestructuur heeft opgezet, werkt Veenendaal constructief samen. Van der Ploeg regelde daarom een back-up met de buren: “Met Rhenen hebben we een disaster recovery-opstelling beschikbaar waarmee we op elkaars Oracle VM-omgeving kunnen uitwijken. Zo hebben we meteen een dubbel uitgevoerde architectuur.”

www.veenendaal.nl