Waarom het zinvol is een NOC uit te besteden

In deze blogserie schreven we eerder al over wat een NOC is, en belichtten we de financiële en operationele voordelen van een NOC-as-a-service. In dit laatste deel in deze reeks maken we de balans op: wat is wijsheid bij het opzetten of uitbesteden van een NOC? Een NOC uitbesteden ligt misschien niet voor de hand, maar blijkt in de praktijk veel voordelen te hebben.

Als bedrijven voor een NOC kiezen, moeten ze ook bepalen voor welk delivery model (wel of niet uitbesteden) ze kiezen. We bespreken de belangrijkste kenmerken van de verschillende delivery modellen en welke voordelen er te behalen zijn. We maken onderscheid tussen een inhouse NOC, en on demand NOC, een co-managed NOC en een outsourced NOC. Qua functionaliteit uiteindelijk hetzelfde, maar qua kosten en beheer zeker niet.

Het inhouse NOC

Bij het inhouse NOC richt een organisatie een eigen NOC in, binnen een eigen pand, om eigen infrastructuur te beheren. Dit is de minst complexe manier om een NOC in te richten, maar voor verreweg de meeste organisaties tegelijkertijd niet haalbaar vanwege de middelen die er voor nodig zijn. Een inhouse NOC wordt meestal bestierd door één functionaris, die de juiste medewerkers werft en verantwoordelijk is voor training, tooling, processen, certificeringen, groeimogelijkheden, business continuity en de business case en alle andere zaken die komen kijken bij de inrichting van een NOC. Deze functionaris heeft vervolgens volledige zeggenschap over het reilen en zeilen binnen het NOC.

Het on demand NOC

De doelorganisatie heeft een eigen voorziening voor monitoring van de infrastructuur. Dat kan via een bestaand team van infrastructuur specialisten/engineers of via een inhouse NOC. Voor specifieke situaties is een voorziening getroffen met een externe dienstverlener voor NOC diensten. Die specifieke situaties kunnen sterk variëren van bijvoorbeeld dagelijks van 18:00 tot 09:00, of in het weekend, of bij grote drukte of in het topseizoen. De externe leverancier en het interne team stemmen de processen op elkaar af en hebben voldoende aandacht besteed aan de overdrachtsmomenten.

Het co-managed NOC

Dit is een variant waarbij een externe leverancier en een intern team samenwerken om de infrastructuur onder alle omstandigheden te laten functioneren. Beide partijen besteden tijd en aandacht aan het maken van procedures zodat vaststaat wie waarvoor en op welk moment verantwoordelijk is voor het monitoren en troubleshooten van het netwerk. Zaken als mandatering, processen en aansprakelijkheid zijn belangrijke aandachtspunten bij de variant co-managed.

Het outsourced NOC

Bij het outsourced NOC is sprake van volledige ontzorging op een afgebakend (deel)gebied van monitoring en de instandhouding van een netwerk door het contracteren van een externe partij. De kritische succesfactor is een heldere beschrijving van doelstellingen, SLA, KPI’s, werkprocessen, rapportages en communicatieprotocollen. Hoewel deze leveringsvorm de meeste flexibiliteit biedt en alle voordelen die eerder in deze reeks aan bod kwamen, is het vooral zaak goed na te denken (liever nog vooruit te denken) over wat een organisatie precies wil bereiken. Of je nu wel of niet kiest voor outsourcing: een probleem blijft een probleem. Selecteer dus een leverancier die zich opstelt als partner met oprechte betrokkenheid bij jouw organisatie. Een goede samenwerking begint al voor de implementatie.

Outsourced NOC is meest flexibel

Tijdens het afwegen van bovenstaande leveringsmodellen, spelen de factoren kosten, personeel en operations een belangrijke rol. De financiële en operationele voordelen van een outsourced NOC heb ik ook in andere blogs behandeld. Graag wil ik nu een pleidooi houden voor het aspect flexibiliteit. Van de eerder beschreven modellen levert het outsourced NOC model, ofwel de NOC uitbesteden, de meeste flexibiliteit.

Een outsourced NOC, oftewel een NOC as a Service (NaaS), geeft de mogelijkheid om de ondersteuning flexibel af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Die flexibiliteit kan nodig zijn op basis van korte termijn fluctuaties (seasonalities). Een voorbeeld hiervan is een tijdelijke verhoogde monitoring in periodes dat de organisaties topdruktes ervaren. Denk aan oktober tot november voor verzekeraars die churn te verwerken krijgen. Denk ook aan de vakantieperiodes op een luchthaven.

Flexibiliteit kan ook wenselijk zijn op basis van middellange- tot lange termijn fluctuaties. Denk aan een organisatie die van startup naar scale-up gaat. Of aan een veranderd business model waarbij de focus verschuift naar core business met afstoting van ondersteunende functies. In alle gevallen biedt een outsourced, professioneel NOC as a Service (NaaS) een oplossing. In deze tijd van dynamiek in de markt, snel veranderende klantbehoeften en de noodzaak om daar als organisatie op in te spelen, geeft het een veilig gevoel dat de monitoring van de infrastructuur meegroeit met de behoeftes. Zo hebben organisaties een zorg minder en kunnen ze alle tijd en aandacht richten op het accelereren van de eigen core business.

Wil je meer weten over NOC as a service? Lees de andere blogs in deze reeks of neem contact met ons op.