Frans ter Borg benoemd tot bestuurslid ISPConnect

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ISPConnect op 12 januari jl. is Frans ter Borg, CEO en oprichter van Quanza Engineering en CloudMerge, voorgedragen en geïnstalleerd als bestuurslid. “Wij kennen Frans al langere tijd en hebben veel respect voor zijn professionele en sociaal bewuste manier waarop hij te werk gaat”, aldus Simon Besteman, directeur van ISPConnect, de branchevereniging voor Internet Service Providers.

Frans ter Borg benoemd tot bestuurslid ISPConnect

Vorig jaar ontstond er een klik tussen Frans en de bestuursleden van ISPConnect. Frans is vereerd met zijn benoeming en is trots bij te kunnen dragen aan het oplossen van branchegerelateerde vraagstukken. “Momenteel spelen in de sector een aantal problemen waar iedereen tegenaan loopt zoals security en het vinden van jong talent. Daar ligt wat mij betreft de toegevoegde waarde van ISPConnect voor de leden: we kunnen kennis en kunde bij elkaar brengen om zo onze gemeenschappelijke problemen aan te pakken.”

Ook CloudMerge lid van ISPConnect

Quanza-dochter en managed public cloud broker CloudMerge is ook lid geworden van ISPConnect. Frans wil zich als bestuurslid graag inzetten om het netwerk uit te breiden en nieuwe thema’s voor de achterban op de agenda te zetten. “Momenteel is cloud orchestration een belangrijk issue. Daar kunnen we als ISPConnect op inspelen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat elementaire kennis over dit onderwerp door de branchevereniging beschikbaar wordt gesteld aan haar leden.

Over ISPConnect

ISPConnect heeft als belangrijkste doel de belangen van haar leden collectief te behartigen. Dit doet de branchevereniging op het gebied van privacy, veiligheid, image en opleiden. Circa 100 leden kunnen onder andere profiteren van inkoopvoordelen, gebruikmaken van de geschillencommissie en een beroep doen op de kennis van diverse specialisten uit de meest uiteenlopende sectoren.