Dit zijn de financiële voordelen van NOC as a Service (Naas)

In deze blogserie gaven we eerder een introductie op NOC dienstverlening en de hiermee samenhangende voordelen. Deze nieuwe blogpost behandelen we de financiële voordelen van NOC as a Service.

Het gezegde “Eén man is geen man” wordt vaak gebruikt om te benadrukken dat continuïteit in een bedrijf niet haalbaar is als je slechts beschikt over één persoon die een specifieke vaardigheid bezit. Want de werknemer met deze specifieke kennis en vaardigheden gaat ook weleens op vakantie of kan ziek worden. Ook kan deze persoon de organisatie kan verlaten voor een nieuwe uitdaging. Als een van deze dingen gebeurt, heeft een bedrijf opeens helemaal niemand meer om deze specifieke klus te klaren.

In het vakgebied ICT is het dus heel gebruikelijk voor bedrijven om te beschikken over medewerkers die dezelfde taken kunnen uitvoeren. Voor sommige medewerkers gaat het hier om taken die ze niet dagelijks uitvoeren. Maar als organisatie is het prettig om extra mensen voor dezelfde taken beschikbaar te hebben. In ‘netwerkjargon’ noemen we dit redundantie.

24×7 NOC met toegewijd personeel

Een NOC moet 24×7 paraat zijn. Dat betekent dat er minimaal drie medewerkers beschikbaar moeten zijn voor een minimale bezetting, maar in de praktijk zijn dat er natuurlijk meer. Om voortdurend de juiste expertise op een NOC paraat te hebben, moeten een organisatie beschikken over meerdere mensen met dezelfde kwalificaties. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden, werkbelasting en patroon van pieken en dalen in de te beheren omgeving (seasonality) zijn in de praktijk vijf tot zeven medewerkers nodig om één NOC FTE in te vullen.

Het is goed om te weten dat NOC medewerkers voor het overgrote deel van de tijd niets te doen hebben. In de meeste gevallen functioneert het netwerk zoals het moet functioneren. Natuurlijk kunnen organisaties deze medewerkers in die tijd iets anders laten doen, maar hierin schuilt een groot risico: het gaat ten koste van de concentratie en alertheid die vereist is om een netwerk goed te monitoren. Als de keuze wordt gemaakt om NOC-medewerkers ook andere werkzaamheden te laten doen, wordt de NOC dienstverlening een bijzaak voor de medewerkers. Dat is nu juist niet de bedoeling van een 24×7 NOC met gespecialiseerd personeel.

Omdat de bezetting van een NOC dus behoorlijk wat middelen vergt, is het kostbaar om een NOC in eigen beheer te hebben. Met een NOC as a Service (NaaS) valt dit bezwaar echter weg. In een NaaS is een vast, groot, toegewijd en competent team beschikbaar dat meerdere netwerkomgevingen in de gaten houdt en kan ingrijpen als het nodig is. De schaalbaarheid van deze oplossing wint het financieel altijd van een inhouse 24×7 NOC. Daarnaast heeft een NaaS ook andere voordelen.

NOC op oproepbasis werkt niet

Een 24×7 NOC kenmerkt zich onder andere door een relatief lage werkbelasting. Dit verleidt organisaties nog wel eens door netwerkspecialisten dag en nacht op afroep beschikbaar te houden. Dat klinkt als efficiënt, want een organisatie heeft wel de capaciteit achter de hand als het nodig is, maar het is niet nodig om hiervoor het volle pond te betalen (je hoeft immers de NOC niet de hele tijd te bemannen). De organisatie bespaart zo kosten. Maar er ontstaan wel grote risico’s.

Een goede dienstverlening op afroep vergt goede en verregaande afspraken met medewerkers. Ze moeten in de geografische nabijheid van het bedrijf blijven en ze ondervinden ook andere, vrij ingrijpende beperkingen tijdens hun vrije tijd. Naast dat ze in de buurt moeten blijven, zal het lastig zijn om sociale verplichtingen aan te gaan, een goed glas wijn te drinken, een bioscoop of theater te bezoeken of wat voor andere activiteit buitenshuis te ondernemen. Dit kan erg demotiverend zijn voor een medewerker. Vanuit operationeel oogpunt is het een enorme handicap dat medewerkers niet constant hun ogen gericht hebben op de netwerkomgeving als zij op afroep staan. In het geval van calamiteiten handelen ze reactief en dan is meestal de grootste schade al geleden.

De medewerkers van een 24×7 NOC hebben hun ogen letterlijk op de schermen met netwerkinformatie gericht. De kosten voor een NOC oplossing op afroep zijn veelal lager dan een 24×7 NOC team. Als de risico’s van beperkte beschikbaarheid, beperkte alertheid en louter reactiviteit opwegen tegen de kosten, dan is dat een valide afweging voor een organisatie. Maar de businesscase voor een 24×7 NOC as a Service (NaaS) ziet er in de praktijk anders uit. In dat geval zijn de kosten te verdelen over meerdere netwerkomgevingen en organisaties. Zo is het vaak al aantrekkelijker om een 24×7 NOC as a Service te implementeren in plaats van een eigen NOC op oproepbasis.

Kosten van netwerkstoringen

IT, en met name het functioneren van het netwerk, is als water uit de kraan: we zien het als een vanzelfsprekendheid. Als het water stopt met stromen of een bruine kleur heeft, dan realiseren we ons dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Als we opeens problemen krijgen met een netwerkomgeving, krijgen we dezelfde ervaring. In een niet goed functionerende netwerkomgeving verdwijnt ook het gevoel van vanzelfsprekendheid en ontstaan er doorgaans ook vervelende financiële neveneffecten.

De effecten van een netwerkstoring kunnen een kleine tot heel ingrijpende impact hebben:

  • In het beste geval kunnen medewerkers minder efficiënt hun werkzaamheden uitvoeren. Wellicht kunnen enkele e-mails niet verstuurd worden, komt een rapportage uit het ERP iets later tot stand, moet de executive board even iets langer wachten op de resultaten, maar de facturen naar de klant wel nog worden verstuurd.
  • Iets ernstiger is de situatie waarin een niet functionerend netwerk resulteert in productie die minder optimaal is, of zelfs tijdelijk tot stilstand komt. Zeker in een business waar de marges laag zijn, de concurrentie moordend en de klant veeleisend, is een tijdelijke onderbreking van de productie een kostbare zaak.
  • Veel venijniger, meer verborgen, maar ook veel kostbaarder is het effect van een netwerkuitval op de reputatie, en betrouwbaarheid en andere zachte aspecten van een organisatie. Deze verborgen kosten zien we later terug in langdurig lagere omzetten, verloren klanten, niet verlengde ISO-certificeringen en noem maar op.

Welke van bovenstaande scenario’s ook van toepassing zijn: elke uitkomst heeft een vermijdbaar kostenplaatje door de monitoring van een bedrijfsnetwerk uit te besteden aan een NOC as a Service (Naas).

Wil je meer weten over NOC as a service? Lees de andere blogs in deze reeks of neem contact met ons op.