CFO aan de keukentafel

Martijn Zanen is op 1 juli gestart als Chief Financial Officer (CFO) bij Quanza. In deze functie is hij verantwoordelijk voor financiële en strategische taken en geeft hij ook sturing aan een aantal staffuncties. Martijn heeft ruime ervaring in de financiële wereld met als laatste functie financieel directeur bij Mediahuis NRC. We vragen Martijn hoe hij Quanza tot nu toe ervaart.

Martijn: “Quanza is boven alles een bedrijf voor en door mensen. Dat lijkt voor de hand liggend, toch staat het menselijke aspect van een bedrijf staat lang niet altijd op de voorgrond. Na twee weken bij Quanza herken je vrijwel iedereen al. Een mooi voorbeeld vind ik ook de lunch. Directieleden, medewerkers en soms zelfs klanten maken allemaal hun eigen lunch aan een groot buffet. Een beetje het keukentafelgevoel. ”

Klanten schuiven aan bij de lunch?

Martijn: “Nou ja. Dat gebeurt niet elke dag. Maar het zegt wel iets over de persoonlijke relatie die klanten met ons hebben. Zij werken vaak voor missiekritische organisaties met een vitale rol voor de Nederlandse samenleving. Wij zijn een verlengstuk van hun organisatie. Dan is persoonlijk contact belangrijk. Als elke seconde telt moet je elkaar kunnen vertrouwen. Zeggen waar het op staat. Heel Nederlands eigenlijk – net als die keukentafel ”

Wat zijn jouw ambities voor Quanza?

Martijn: “In een organisatie die veel maatwerk aanbiedt zie je op sommige gebieden dat er overlappende processen zijn ontstaan. Daarin zie ik mogelijkheden voor meer structuur die leiden tot meer efficiëntie van de gehele organisatie. En daar profiteert iedereen van. Zo creëren wij een solide basis voor onze groeiambities”

Hoe is voor jou de omschakeling naar de IT-sector?

Martijn lacht: “Soms best pittig met het vakjargon dat wordt gebruikt en moet ik extra vragen stellen wat er precies bedoeld wordt. Maar de omschakeling valt me in het algemeen mee. Dan kom ik toch weer op de cultuur en de mensen binnen Quanza. Er is veel vakinhoudelijke kennis. Collega’s zijn bijna altijd bereid complexe onderwerpen uit te leggen in simpele bewoordingen. Alleen niet aan de keukentafel. De ongeschreven regel is absoluut om van de lunch geen werkbespreking te maken”